Ambrożej Jerzy

Ambrożko Antoni

Brzozowski Eugeniusz

Budnik Józef

Busłowski Tadeusz

Chabielski Tadeusz

Chracewicz Jerzy

Cydnik Wacław

Dakowicz Lucjan

Dąbrowski Ryszard

Gaiński Leonard

Grodzki Wincenty

Górczyński Stanisław

Harasimowicz Kazimierz

Iwaszko Antoni Anatol

Kalisiewicz Jerzy

Kiermut Wieczysław

Kozłowski Józef

Kozłowski Edward

Kraszewski Ryszard

Leończyk Eugeniusz

Matuk Edmund

Mazurczyk Ryszard

Misiukiewicz Józef

Paciukiewicz Zdzisław

Piekut Edmund

Święcki Antoni

Szczęsnewicz Ali

Trentowski Jerzy

Wądołkowski Roman

Werpachowski Stefan

Wasilewski Aleksander

Wynimko Marian

Załuska Jerzy

Zalewski Waldemar

Zwaleński Stanisław

Basiński Jerzy

Biegański Stanisław

Bogdanowicz Ignacy

Busłowski Bronisław

Borecki Ryszard

Danieluk Antoni

Dojlida Zygmunt

Gąsiewski Józef

Gliński Ryszard

Gudajtys Marian

Iwaniuk Leon

Iwaniuk Mikołaj

Kozłowski Antoni

Kozłowski Henryk

Kropiwnicki Edward

Kozyro Eugeniusz

Kuczyński Marian

Frankowski Bronisław

Matuszczak Michał

Mikuła Albin

Matyszewski Leonard

Makarewicz Zbigniew

Pośmian Władysław

Ryterski Artur

Szekalski Walenty

Talipski Henryk

Wołosewicz Piotr

Zadykowicz Józef

Zamaciński Romuald

Urban Henryk

Cudowski Jan

Grabowski Janusz

Kalinowski Wiktor

Konikowski Zbigniew

Krasiński Mieczysław

Matecki Czesław

Maculewicz Antoni

Mudź Tadeusz

Mulfon Leon

Olszewski Zbigniew

Orzechowski Tadeusz

Romaniuk Anatol

Sylwestrzek Leon

Werner Wiesław

Werpachowski Jarosław

Wróblewski Tadeusz

Wrzosek Józef

Zalewski Czesław

Backiel Jerzy

Bazarewski Aleksander

Busłowski Stefan

Ceglarek Ryszard

Chybowski Henryk

Dębowski Zbigniew

Grabowski Witold

Gierałtowski Józef

Halicki Władysław

Januszewski Ryszard

Jastrzębski Hieronim

Kaliszuk Edward

Kuberski Romuald

Kendyś Alojzy

Kulikowski Henryk

Łukaszewicz Mieczysław

Łapiński Mariusz

Nielipowicz Jerzy

Nikchen Stanisław

Okruszka Bronisław

Oponowicz Bolesław

Openchowski Mieczysław

Pogorzelski Stanisław

Piotrowski Zbigniew

Rutkowski Józef

Rydzewski Bogdan

Sobolewski Józef

Sienkiewicz Czesław

Świderski Janusz

Tomkiel Franciszek

Zieliński Tadeusz

Wieczoryński Zdzisław

Walczuk Tadeusz

Płotko Zygmunt

Łapiński Tadeusz

Jaworowski Czesław

Słowikowski Tadeusz

Biegański Tadeusz

Bystrowski Zdzisław

Choroszucha Marian

Dworański Zygmunt

Gorbacz Zygmunt

Jarmoc Jerzy

Jarmoc Edward

Jarocki Jan

Jedliński Eugeniusz

Kowzan Romuald

Łupiński Edmund

Maksimowicz Anatol

Maliszewski Henryk

Mościcki Tadeusz

Piasecki Janusz

Poniatowicz Henryk

Piotrowski Edward

Półtorak Henryk

Raczkowski Edmund

Raczkowski Tadeusz

Rybołowicz Stanisław

Rynkiewicz Mieczysław

Rzeminiecki Zygmunt

Rutkowski Zdzisław

Safiejko Łucjan

Siedlecki Tadeusz

Siwicki Ryszard

Świsłocki Eugeniusz

Stolarczyk Jerzy

Wieczoryński Zdzisław

Wróbel Ryszard

Waliśko Leon

Walesiuk Józef

Zalewski Dominik

Zamorski Zenon

Zimnoch Mariusz

Żukowski Franciszek

Targoński Jan

Augustyńczyk Piotr

Chyży Feliks

Dąbrowski Jan

Danieluk Tadeusz

Dzienis Józef

Galicki Zbigniew

Gogol Leopold

Grochowski Bohdan

Hołownia Kazimierz

Jamiołkowski Zygmunt

Jaworski Tadeusz

Korolczuk Zygmunt

Klimczuk Czesław

Kowzan Czesław

Kosmacki Mieczysław

Leśniewski Czesław

Martyna Stanisław

Motoszko Stanisław

Michałowski Bohdan

Pankiewicz Kazimierz

Pietraszkiewicz Marian

Rutkowski Tadeusz

Rogowski Kazimierz

Roszkowski Czesław

Sidoryk Jerzy

Szumski Franciszek

Strużyński Leonard

Turecki Hipolit

Piesiecki Bogusław

Piecielski Leon