Księgozbiór biblioteki liczy ponad 20 tys. woluminów. Zgodnie z profilem szkoły, oprócz obowiązkowych lektur, najbardziej rozbudowany jest dział techniczny: technologia maszyn, technologia metali, budowa maszyn, elektrotechnika, eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych, automatyka i obróbka skrawaniem.

     Prenumerujemy Auto ŚwiatŚwiat MotocykliMłody TechnikŚwiat Wiedzy, Dziennik Gazeta Prawna oraz czasopisma oświatowe i metodyczne: Biblioteka w Szkole i Przegląd Oświatowy

Warsztat informacyjny biblioteki:

  • tradycyjne katalogi kartkowe: alfabetyczny i rzeczowy
  • kartoteki zagadnieniowe (np. motoryzacja, Cogito)
  • księgozbiór podręczny (informatory encyklopedyczne, słowniki, poradniki)
  • słowniki, atlasy na CD-romach
  • Internet dostępny w godzinach otwarcia biblioteki.
     

Przykłady kart katalogowych

Karta katalogowa z hasłem autorskim

 

 

image004

 

 

Karta katalogowa z hasłem tytułowym 

 

image005

 

Najważniejsze pojęcia:

katalog   alfabetyczny – informuje o tym, czy poszukiwana konkretna książka jest w bibliotece oraz jakie są książki danego autora. Karty ułożone są według kolejności abecadłowej haseł, którymi są nazwiska autorów, a w przypadku dzieł zbiorowych (powyżej 3 autorów) i anonimowych – wyrazy rozpoczynające tytuł książki.

katalog   rzeczowy -  pozwala zorientować się, jakie książki na poszukiwany temat znajdują się w bibliotece (inaczej mówiąc udziela informacji o książkach z punktu widzenia ich treści). Najczęsciej jest on opracowany na podstawie systemu Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej - UKD.

UKD - system Uniwesalnej Klasyfikacji Dziesiętnej dzieli piśmiennictwo na 10 działów głównych oznaczonych symbolami cyfr 0-9. Każdy z działów składa się z 10 poddziałów (oznaczonych symbolami dwucyfrowymi), a każdy z poddziałów zawiera również 10 poddziałów (symbole trzycyfrowe) itd. Twórcą systemu klasyfikacji dziesiętnej był Amerykanin Melvil Dewey (zm. 1931).

Działy główne Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

0. Dział ogólny

1. Filozofia. Psychologia

2. Religia. Religioznawstwo. Teologia

3. Nauki społeczne. Ekonomia. Prawo. Administracja. Szkolnictwo

4. Dział 4 jest wolny (od 1964 r.)

5. Matematyka. Nauki przyrodnicze

6. Nauki stosowane. Medycyna. Technika. Rolnictwo. Przemysł

7. Sztuka. Rozrywki. Sport

8. Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna

9. Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

Numer inwentarzowy  - indywidualny numer książki lub innego dokumentu nadany w księdze inwentarzowej bibliotek

Sygnatura  - jest to cyfra (symbol) umieszczona w prawym górnym rogu karty katalogowej. Oznacza miejsce książki na półce.