Co wolno ściągać? - artykuł

 Dla nauczycieli

www.men.gov.pl - Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.cke.edu.pl - Centralna Komisja Egzaminacyjna 
www.kuratorium.bialystok.pl - Kuratorium Oświaty w Białymstoku 
www.cen.bialystok.pl - Centrum Edukacji Nauczyciel
www.modm.bialystok.pl
 - Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
www.oswiata.org.pl - Portal oświatowy 
www.interklasa.pl - Portal Edukacyjny dla nauczycieli, uczniów i rodziców
www.profesor.pl - Katalog i serwis edukacyjny 
www.scholaris.pl - Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych 
www.literka.pl - Internetowy magazyn publikacji nauczycieli, awans zawodowy 
www.awans.net - awans zawodowy nauczycieli 
www.glos.pl - tygodnik społeczno-oświatowy 
www.vulcan.edu.pl/przegladoswiatowy - strona dwutygodnika dla pracowników oświaty i wychowania

bp.bialystok.edu.pl - BIBserwis Bibliotek Szkonych Podlasia

 

Dla uczniów

www.wolnelektury.pl -  4439 utworów literackich w tym wiele lektur
www.interklasa.pl - portal Edukacyjny dla nauczycieli, uczniów i rodziców 
www.profesor.pl - katalog i serwis edukacyjny 
www.polona.pl - Polska Biblioteka Internetowa (literatura polska dostępna w Internecie) 
www.wiw.pl - Wirtualny wszechświat - portal edukacyjny 
www.cogito.com.pl - strona www czasopisma Cogito 

 

 Matura

www.cke.edu.pl  - strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
www.matura.pl -  portal dla maturzystów
motywy-literackie.klp.pl - motywy literackie, autorzy, analizy i interpretacje lektur, omówienie epok
wolnelektury.pl - omówienia motywów, charakterystyki autorów, gatunki, epoki, rodzaje literackie 

 

Egzamin zawodowy

www.cke.edu.pl - informacje o egzaminie zawodowym

 

Encyklopedie

portalwiedzy.onet.pl/encyklopedia.html - Encyklopedia portalu Onet.p
www.encyklopedia.wp.pl
 - Encyklopedia portalu WP.pl 
www.encyklopedia.interia.pl - Encyklopedia portalu Interia.pl 
encyklopedia.pwn.pl - Wielka Encyklopedia PWN

 

Słowniki

www.sjp.pwn.pl - Słownik Języka Polskiego PWN 
www.swo.pwn.pl
 - Słownik Wyrazów Obcych PWN 
www.so.pwn.pl - Słownik Ortograficzny PWN 
www.slownik-online.pl/index.php - Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego 
www.slowniki.onet.pl - Słowniki różne 
Tłumacz Google - popularny tłumacz wyszukiwarki Google
portalwiedzy.onet.pl/tlumacz.html - Tłumacz, 7 języków, 8 słowników, 615 tysięcy haseł, 
www.leksyka.pl
 - słownik języka angielskiego, słownik języka niemieckiego, translator

 

Wyszukiwarki

www.google.pl
www.netsprint.pl 
www.altavista.com 
www.yahoo.com 
www.szukacz.pl

 

Literatura

literat.ug.edu.pl/- Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie, teksty literackie, biografie autorów
wolnelektury.pl - teksty lektur, omówienia, biografi autorów, motywy literackie
www.staropolska.pl/sredniowiecze.html - omówienia epoki, teksty
www.cogito.com.pl - strona www czasopisma Cogito
literatura.zaprasza.eu - antologia literatury polskiej