Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

w Zespole Szkół Mechanicznych

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. św. Józefa

w Białymstoku

 

  1. Rok szkolny trwa od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

  2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 3 września 2018 r. (poniedziałek), a kończą 21 czerwca 2019 r.
    z wyjątkiem klas IV Technikum Mechanicznego, gdzie zajęcia kończą się 26 kwietnia 2019 r.

  3. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry:

I - od 3 września 2018 r. do 20 stycznia 2019 r. (19 tygodni kalendarzowych),

II - od 4 lutego 2019 r. do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych:

- w klasach IV technikum 12 tygodni kalendarzowych,

- w pozostałych klasach 20 tygodni kalendarzowych.

  1. Przerwy w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych wystąpią w następujących terminach:

a) zimowa przerwa świąteczna - od 23 grudnia do 31 grudnia 2018 r.,

b) ferie zimowe - od 21 stycznia do 3 lutego 2019 r.,

c) wiosenna przerwa świąteczna - od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r.,

d) ferie letnie - od 22 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.

  1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- 2 listopada 2018 r. - piątek, dzień po Wszystkich Świętych,

- 7 stycznia 2019 r. - poniedziałek - pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia wyznania prawosławnego,

- 29 kwietnia 2019 r. - poniedziałek, drugi dzień Świąt Wielkanocnych wyznania prawosławnego,

- 2 maja 2019 r. – czwartek, dzień między 1 i 3 maja,

- 2 dni, w których odbywa się część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

(10 stycznia i 18 czerwca 2019 r.),

- 3 dni, w których odbywa się pisemny egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych

(tylko dla Technikum Mechanicznego - 6, 7 i 8 maja 2019 r.).

  1. W dniu 21 czerwca 2019 r. nie są planowane zajęcia dydaktyczne.