Przewodniczący Rady Rodziców - Cezary Niewiarowski   

     Zastępca przewodniczącego - Jerzy Supronik
     Zastępca przewodniczącego - Renata Anna Iwaszczuk

     Sekretarz - Dariusz Boruszko
     Skarbnik - Katrzyna Leszczyńska

     Członek Prezydium Rady Rodziców - Jelena Doroszkiewicz-Fiedoruk
 

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący Komisji - Leszek Fiedorowicz
Katarzyna Piotrowska
Kamila Boterebbrood

       


 

   Rada Rodziców jest samorządowym przedstawicielem rodziców współdziałającym z dyrekcją Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2, Radą Pedagogiczną, organami nadzorującymi szkołę oraz organizacjami i instytucjami, w zakresie realizacji zadań szkoły.

   Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Rodziców określone są w Statucie ZSM CKP Nr 2 w Białymstoku oraz w regulaminie Rady Rodziców.

   Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 w Białymstoku określa ordynacja wyborcza.

Adres e-mail:  radarodzicow.mechaniak@wp.pl

 

Opłaty za internat, wyżywienie, obiady (do 10 każdego miesiąca) prosimy wpłacać na nr konta 65 1240 1154 1111 0010 3578 7359

Wpłaty na Radę Rodziców i Fundusz Pomocy Szkoły nr konta 87 1500 1344 1213 4002 8779 0000