Procedura wglądu do prac egzaminacyjnych i odwoływania się od wyniku

1. Informacja o wglądach - zobacz

2. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej - pobierz

3. Wniosek o weryfikację wyniku egazminu - pobierz

 

Wiadomości ogólne

1. Informatory ogólne

 ♦  technik mechatronik (E.3, E.18, E.19)

 ♦   technik mechanik (M.17, M.19, M.20, M.44)

 ♦   technik pojazdów samochodowych (M.18, M.12, M.42)

 ♦   mechanik pojazdów samochodowych (M.18)

 ♦   elektromechanik pojazdów samochodowych (M.12)

 ♦   blacharz samochodowy (M.24)

 

2. INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - pobierz

2a.  Szczegółowe informacje o egzaminie zawodowym

 

3. Komunikat o przyborach do pobrania

 

4. Dostosowania w roku szkolnym 2017/2018 - pobierz

 

Harmonogram egzaminów w sesji styczeń – luty 2019 r.


 

Egzaminy pisemne

wszystkie 10.01.2019 r.

E.03      godz. 10.00         sale 34, 35, 36                klasy 3tm1, 3tm2

E.18      godz. 12.00         sala 30

E.19      godz. 14.00         sala 36

M.17     godz. 10.00         sala 31

M.19     godz. 10.00         sala 31

M.44     godz. 12.00         sala 30

M.18     godz. 10.00         sala 32

M.12     godz. 12.00         sale 31, 32, 34, 35, 36    klasy 4ts1, 4ts2, 4ts3

M.42     godz. 14.00         sala 36

 

Egzaminy praktyczne

E.03       8, 11, 12, 13.02.19       godz. 9.00 i 15.00                 sala 104

E.18       9.01.19                          godz. 9.00                             sale 206 i 208

E.19       15.01.19                        godz. 12.00 i 16.00               sala 48

M.17      8.02.19                          godz. 8.00 i 12.00                 warsztaty mechaniczne

M.19     11.02.19                         godz. 12.00                           warsztaty mechaniczne

M.44     15.01.19                         godz. 12.00                           sala 47

M.12     8, 11, 12, 13.02.19        godz. 8.00, 12.00, 16.00       warsztaty samochodowe

M.42     9.01.19                           godz. 13.00                           sala 208


 

1. Komunikat o dostosowaniach

2. Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do pobrania:

technik mechatronik z zakresu kwalifikacji:

E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych  - deklaracja do pobrania

technik mechatronik z zakresu kwalifikacji:

E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych - deklaracja do pobrania

technik mechatronik z zakresu kwalifikacji:

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych - deklaracja do pobrania

technik mechanik z zakresu kwalifikacji:

M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń - deklaracja do pobrania

technik mechanik z zakresu kwalifikacji:

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających - deklaracja do pobrania

technik mechanik z zakresu kwalifikacji:  

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - deklaracja do pobrania

technik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji:

M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - deklaracja do pobrania

technik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji:

M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - deklaracja do pobrania

technik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji:

M.42 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych - deklaracja do pobrania

mechanik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji:

M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - deklaracja do pobrania 

elektromechanik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji:

M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - deklaracja do pobrania

 

Deklaracja - wzór

 
 

 

Szkolenie Zespołów Nadzorujących