Szczęście, zachwyt, swawole, jedność, przyjaźń, przepraszam, waleczność...

Te i wiele innych słów uczniowie klasy II t1 uznali za warte umieszczenia na plakacie "100 najpiękniejszych słów na stulecie niepodległości". Celem akcji było wybranie wyrazów nawiązujących do jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości, mówiących o ważnych dla nas wszystkich wartościach lub podkreślających piękno, bogactwo i historię naszego języka ojczystego. Z zapisanych na białych i czerwonych kartkach słów uczniowie wykonali symboliczną mapę Polski. Happening przygotowały Danuta Laskowska i Ewa Zyskowska.

Podobna inicjatywa miała miejsce w listopadzie. Uczniowie klasy I tm1 i III t2 utworzyli plakat "Gdy myślę Polska...", który ozdobił szkolny korytarz z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Dodatkowe dekoracje - białe i czerwone motyle z origami wykonała wówczas Klaudia Szulborska z kl. II tm2.