U W A G A   S Ł U C H A C Z E

Słuchacz może być zwolniony, na swój własny, pisemny wniosek, który to należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zwolnienie jest z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych przez słuchacza w dotychczasowym procesie kształcenia. Ostateczny termin składania wniosków mija 25 listopada 2018 roku.

W większości wypadków dotyczy to przedmiotów: PKM, Prac PKM, zajęcia praktyczne mechaniczne, (M.12 i M.18) oraz przepisy ruchu drogowego (M.42).

Przypominam również o obowiązku odbycia praktyki zawodowej, która jest integralną częścią kursu. Ukończenie praktyki zawodowej musi być datowane przed dniem zakończeniem kursu.

 

 

Terminarz zjazdów kwalifikacyjnych kursów zawodowych

M.42 w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Zjazd

Termin

1

20 – 21 X 2018

2

24 – 25 XI 2018

3

15 – 16 XII 2018

4

12 – 13 I 2019

5

16 – 17 II 2019

6

23 – 24 III 2019

7

27 IV – 28 IV 2019

 

Terminarz zjazdów kwalifikacyjnego kursu zawodowego

M.12 i M.18

w roku szkolnym 2018/2019

 

Zjazd

Termin

1

20-21.X.2018

2

27-28.X.2018

3

17-18.XI.2018

4

24-25.XI.2018

5

1-2.XII.2018

6

8-9.XII.2018

7

15-16.XII.2018

8

12-13.I.2019

9

19-20.I.2019

10

9-10.II.2019

11

17-18.II.2019

12

23-24.II.2019

13

1-2.III.2019

14

9-10.III.2019

15

16-17.III.2019

16

23-24.III.2019

17

30-31.III.2019

18

6-7.IV.2019

19

13-14.IV.2019

20

11-12.V.2019

 

 

 


 

Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa zaprasza na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe:
 

M.42 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 M.12 - Diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych podzespołów pojazdów samochodowych

M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

Sprawdź zasady i terminy rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2018/2019 --> TUTAJ

Dowiedz się więcej o kwalifikacjach --> TUTAJ

 

Zapisy na kwalifikacyjne kursy zawodowe w sekretariacie szkoły

DOKUMENTY:
1. wypełniony wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy -->> pobierz  tutaj
2. świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
3. ksero dowodu osobistego
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki

 

 

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe BEZPŁATNE ! 

Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła w miejsce szkół dla dorosłych od września 2012 do systemu edukacji zawodowej nową formę kształcenia – kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Kwalifikacyjny kurs zawodowy (zwany dalej kursem) jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych.

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (gimnazjum, liceum, zasadnicza szkoła zawodowa). Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania tytułu technika.

 

 

 

 

Nazwa kursu/kwalifikacji 

                                     Liczba godzin na

                                     kształcenie zawodowe

                                     w ramach kwalifikacji

 

                                    Nazwa zawodu, w którym

                                     wyodrębniono daną

                                     kwalifikację

M.12.

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

460

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

M.18.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

460

Mechanik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

M.42.

Organizacja
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 130

Technik pojazdów samochodowych

Tryb nauczania:

  • zajęcia mogą odbywać się: dwa razy w miesiącu (sobota- niedziela)

 

 

 

Do pobrania:

Podanie o zwolnienie z zajęć