Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego roku szkolnym 2018/2019 zostanie ogłoszony po zakończeniu trwających właśnie wyborów.

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego - do pobrania 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w Zespole Szkół Mechanicznych

CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

 

TERMIN

DZIAŁANIA

wrzesień

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

Wybory opiekuna SU.

Rozpoczęcie działalności SU i samorządów klasowych.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na bieżący rok szkolny.

październik

Włączenie się w przygotowania „Dnia Edukacji Narodowej”.

listopad

Włączenie się w IX edycję akcji „Oddaj zużyty telefon komórkowy.”

Udział w spotkaniu „Patriotyczne śpiewanie”.

grudzień

Pomoc w przygotowaniu Jasełek oraz spotkania wigilijnego dla uczniów i nauczycieli.

marzec

Udział w promocji szkoły – „Dni Otwarte Mechaniaka”

kwiecień

Pomoc w przygotowaniu „Pożegnania absolwentów”.

maj

Pomoc w przygotowaniu oraz obchodach Święta Flagi oraz kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Udział w konkursie „W barwach biało-czerwonych”.

czerwiec

„Dzień Dziecka z Mechaniakiem” – pomoc w przygotowaniu imprezy oraz włączenie się we współpracę z zaprzyjaźnionymi przedszkolami.

Sporządzenie sprawozdania z pracy SU w roku szkolnym 2017/2018.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019


 

Samorząd Uczniowski daje uczniom możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów, decydowania o kwestiach, które ich dotyczą, współzarządzania szkołą, a także uczestniczenia w sprawiedliwym rozwiązywaniu sporów. Rolą SU jest również dbanie o przestrzeganie praw uczniów. Samorząd bierze aktywny udział w życiu szkoły.

 

Zadania:

 • współorganizowanie życia kulturalnego szkoły;

 • udział w akcjach charytatywnych i patriotycznych;

 • zachęcenie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy i reprezentowanie dobrego imienia szkoły;

 • prowadzenie działalności informacyjnej: z wykorzystaniem Internetu – fanpage szkoły na FB, redagowanie gazetki ściennej;

 • reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę, wydawanie opinii o uczniach na prośbę nauczyciela lub wychowawcy.

 

Cele:

 • kształtowanie samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności uczniów;

 • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej;

 • kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez i uroczystości szkolnych;

 • kształtowanie właściwych postaw patriotycznych;

 • rozwój zainteresowań i uzdolnień, wspieranie pasji;

 • organizowanie pomocy na rzecz potrzebujących pomocy;

 • przygotowanie uczniów do udziału w demokratycznych wyborach;

 • zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.

 

 

 

Harmonogram działań:

 

Lp.

Działania

Termin

1.

Przygotowanie planu pracy SU na rok szkolny 2018/2019.

wrzesień

2.

Udział w przygotowaniu Dnia Edukacji Narodowej (życzenia, drobne upominki).

październik

3.

Przygotowanie i zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

październik/listopad

4.

Wspieranie działań uczniów i nauczycieli, związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

listopad

5.

Przygotowanie imprezy szkolnej – „Mikołajki z SU”.

grudzień

6.

Wspieranie przygotowań spotkania opłatkowego (życzenia, drobne upominki).

grudzień

7.

Przygotowanie wystąpienia ucznia na bal studniówkowy.

styczeń

8.

Udział w przygotowaniu obchodów Dnia Kobiet.

marzec

9.

Uczczenie Dnia Patrona szkoły - Św. Józefa.

marzec

10.

Wspieranie działań nauczycieli i uczniów

w czasie dni otwartych szkoły, promowanie ZSM.

 

marzec

11.

Przygotowanie wystąpienia ucznia z okazji pożegnania absolwentów.

kwiecień

12.

Organizowanie comiesięcznych spotkań

z dyrektorem szkoły, omawianie bieżących spraw i wspólne rozwiązywanie problemów.

 

rok szkolny

13.

Obsługa oficjalnej strony ZSM na Facebooku.

rok szkolny

14.

Uaktualnianie gazetki ściennej SU (pierwsze piętro).

rok szkolny

15.

Prowadzenie dodatkowych działań w zależności od bieżących potrzeb.

rok szkolny

opracowała: Joanna Suszczyńska