,,100 pytań geograficznych na 100-lecie niepodległości" - od takim tytułem odbył się w dniach 12-16 listopada 2018 r. szkolny konkurs geograficzny, w którym wzięło udział 130 uczniów z klas drugich technikum. Konkurs obejmował wiedzę zarówno z geografii fizycznej, jak i społeczno - gospodarczej. Zadania konkursowe sprawdzały nie tylko wiedzę, ale także umiejętność zastosowania jej w praktyce. Uczniowie rozwiązywali test konkursowy w zespołach, odpowiadając na wylosowane przez siebie pytania otwarte i zamknięte oraz wymagające umiejętności formułowania własnego stanowiska. Zadania mogły być rozwiązywane z wykorzystaniem różnych materiałów źródłowych: atlasu, schematu, książki.

Celem konkursu było przede wszystkim upowszechnianie wśród młodzieży wiedzyz zakresu geografii Polski oraz zachęcenie do kontynuowania i rozwijania przez nich swoich umiejętności geograficznych. 

Uzyskane przez uczestników wyniki oraz aktywność podczas rozwiązywania zadań, miały wpływ na ocenę końcową. Rywalizacja dostarczyła uczniom dobrej rozrywki umysłowej oraz satysfakcji z osiągnięć.

Konkurs opracowały i przeprowadziły Alina Jakubiuk i Elżbieta Cieszkowska.