Po raz czwarty włączyliśmy się w ogólnopolską akcję "Narodowe Czytanie" pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tegorocznej edycji czytaliśmy "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.

W bibliotece zaprezentowano wystawę poświęconą życiu i twórczości Stanisława Wyspańskiego. Uczniowie i nauczyciele z klas podzielili się na role i wspólnie czytali pierwsze sceny dramatu. Do akcji włączyli się uczniowie klas I ts2, II tm1, II tm2, III t1, III t2 i III ts2 oraz nauczyciele: Joanna Czyżewska, Danuta Laskowska, Ewelina Jaworowska i Luiza Godlewska.

Skorzystaliśmy również z zaproszenia Filii nr 13 Książnicy Podlaskiej, gdzie w kameralnej atmosferze wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Gastronomicznych i gośćmi biblioteki czytaliśmy najważniejsze dzieło młodopolskiego dramaturga. 

"Narodowe czytanie" odbywa się od 2012 roku i ma na celu popularyzację czytelnictwa oraz wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.