Sposobów na uczczenie trwającego w tym roku Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości jest wiele. Czytanie polskich autorów, zwiedzanie i poznawanie historii i ciekawych miejsc w naszym kraju, działania na rzecz lokalnej społeczności. Każdy z nas może wybrać swój własny.

W szkolnej bibliotece oprócz stałego dostępu do bogatego księgozbioru, zaproponowano w październiku możliwość poszerzenia wiedzy na temat historii naszego kraju dzięki grze edukacyjnej "Znam znak". Przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej gra w ciekawy sposób zaznajamia lub przypomina o najważniejszych datach, symbolach i postaciach związanych z przeszłością Polski. Równocześnie ćwiczymy pamięć, koncentrację i spostrzegawczość.

Aby zachęcić do gry i sprawdzić odrobinę wiedzę uczniów, przygotowano quiz na platformie Kahoot, który oparto na wybranych znakach i datach z gry. Po zakończeniu quizu uczniowie poznawali zasady gry i rozgrywali między sobą pojedynki, sami decydując, jak długo będzie trwała ich zabawa. 

Zajęcia przygotowała pani Ewa Zyskowska.