Czytaliśmy w bibliotece szkolnej, w klasach oraz na łonie przyrody :)

W piątek 7 września odbyła się kolejna edycja "Narodowego Czytania" w naszej szkole, akcji zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, której celem jest popularyzowanie czytelnictwa oraz wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości poprzez wspólne czytanie największych dzieł polskiej literatury.

W tegorocznej edycji, odbywającej się w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości, czytaliśmy powieść "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego oraz dodatowo Antologię Niepodległości zawierającą 44 teksty zaliczające się do kanonu polskiej literatury patriotycznej.

Czytanie fragmentów poprzedzone było krótkim wprowadzeniem do treści i problematyki utworu. W czytelni prezentowano również wystawę „Literatura wobec niepodległości” oraz wyświetlano ekranizację powieści w reżyserii Filipa Bajona

W akcji wzięły udział klasy:1 t1, 1 ms, 1 ts1, 2 em, 2 ms, 2 ts2, 2 tm2, 3 tm1, 3 tm2, 3 ms, 4 t2 i 4 ts2 oraz nauczyciele: Elżbieta Cieszkowska, Joanna Czyżewska, Anna Kucharewicz, Danuta Laskowska, Joanna Suszczyńska oraz Ewa Zyskowska. Dziękujemy!