Czteroosobowe zespoły z klas pierwszych podjęły wyzwanie i wzięły udział w grze terenowej "Wokół odzyskania niepodlełości" . Zadania były bardzo różnorodne, a uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością współpracy oraz wiedzą na temat historii naszego kraju, ale nie tylko :)

Rzut piłką do kosza i uzupełnianie luk w tekście, quiz muzyczny "Jaka to pieśń patriotyczna?" (szybkość zgadywania mierzył robot udostępniony przez Koło robotyki - dziękujemy), ułożenie z puzzli mapy II Rzeczypospolitej, dopasowanie fotografii "twórców polskiej niepodległości" do ich biogramów, to tylko niektóre z zadań, które czekały na uczestników zabawy. W bibliotece rozwiązywaliśmy quiz na platformie Kahoot opracowany na podstawie edukacyjnej gry historycznej "Znam znak", a w internacie uczniowie musieli odszyfrować brakujące w tekście słowa. W warsztatach samochodowych zawodnicy, zanim przystąpili do uzupełniania historycznej osi czasu pod hasłem "Polska droga do niepodległości", musieli pokonać tor przeszkód zdalnie sterowanym samochodem (dziękujemy Kołu Młodego Konstruktora). Zabawy i emocji było wiele, wyniki zabawy ogłosimy wkrótce. 

Zadania do gry przygotowali i nadzorowali jej przebieg uczniowie klasy II tm 1 pod opieką Ewy Zyskowskiej, Elżbiety Cieszkowskiej i Agnieszki Obolewicz. W organizację gry włączyli się również opiekunowie kół zainteresowań: Piotr Chilkiewicz i Wojciech Szoka.