Wręczenie nagród i koncert zespołu muzycznego uczniów naszej szkoły to dwa najważniejsze punkty podsumowania XXII Tygodnia Nauk Humanistycznych, które odbyło się 17 stycznia 2018 roku w auli szkoły.

W organizację listopadowej imprezy zaangażowało się wielu nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących:

◊ polonistki: J. Czyżewska, A. Kucharewicz , D. Laskowska, J. Suszczyńska, W. Wawrzyńska:

◊ nauczyciele języków obcych: M. Biergiel, A. Choińska, J. Dębkowska, E. Jaworowska, K. Kowalczuk;

◊ nauczyciele historii i wos: J. Domagała, P. Jelski, W. Wojtach;

◊ nauczyciele bibliotekarze: E. Cieszkowska, A. L Godlewska, E. Zyskowska;

◊ nauczyciele przedmiotów ścisłych: E. Andruczyk, E. Fiedziukiewicz , A. Jakubiuk, A. Radzajewska, A. Rasińska;

◊ pedagodzy: I. Baczyńska – Banaszczyk, M. Remża;

◊ katechetki: B. Gonczar, A. Rutkowska.

Główne cele tej cyklicznej imprezy były takie same, jak w latach ubiegłych, np.

◊ popularyzowanie wartości humanistycznych,

◊ rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów,

◊ uatrakcyjnienie uczniom pobytu w szkole,

◊ kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów,

◊ wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich,

◊ zachęcanie do zdrowej rywalizacji.

 

W ciągu pięciu dni odbyło się:

◊ 17 konkursów wewnątrzszkolnych:

•  konkurs matematyczny dla uczniów klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia (E. Fiedziukiewicz)

• Czytanie jest trendy. Szkolny konkurs czytania (W. Wawrzyńska)

• Rusz głową. Konkurs zagadek logicznych (E. Andruczyk)

• konkurs ładnego pisania po niemiecku dla kl. 3 i 4. (M. Biergiel)

• konkurs krasomówczy z języka angielskiego (E. Jaworowska)

• Dawno, dawno temu w odległej galaktyce… Konkurs dla fanów Gwiezdnych wojen (D. Laskowska)

• Wciąż o Ikarach głoszą – motywy mitologiczne i biblijne w literaturze późniejszych epok. Konkurs dla uczniów klas pierwszych i drugich (J. Czyżewska)

• Łamigłówki genetyczne – konkurs dla uczniów kl. I (A. Rasińska)

• Siedem Królestw Westeros. Konkurs dla miłośników Gry o tron Georga R.R. Martina (D. Laskowska)

• Podlasie – nasza mała ojczyzna. Konkurs wiedzy o regionie (A. Kucharewicz, D. Laskowska)

• Polskie lotnictwo wojskowe 1939 – 1945. Szkolny konkurs na prezentację multimedialną lub film (J. Domagała, P. Jelski)

• konkurs Kaligrafia po rosyjsku dla uczniów klas II i III (M. Dębkowska)

• VIII edycja konkursu na hasło promujące czytanie książek i biblioteki szkolne (E. Zyskowska)

• Święci i błogosławieni Podlasia. Szkolny konkurs na prezentację multimedialną– org. A. Rutkowska, B. Gonczar

• Słowa, słowa, słowa… Konkurs dla znających cytaty (D. Laskowska)

• Szkolny test wiedzy: Lotnictwo polskie w czasie II wojny światowej 1939-1945 (J. Domagała, P. Jelski, W. Wojtach)

• konkurs na prezentację lub film poświęcony życiu Marii Skłodowskiej – Curie i jej pracy naukowej (E. Cieszkowska, A. Radzajewska)

◊ spotkania i warsztaty:

• Gry video opowiadają historię. Spotkanie uczniów klas I t2 i II ts1 z dr. Piotrem Stasiewiczem z Zakładu Literatury Antycznej i Staropolskiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku (J. Czyżewska)

• Odpowiedzialność prawna nieletnich. Spotkanie uczniów klas pierwszych z policjantami (I. Baczyńska – Banaszczyk)

• IV rozbiór Polski. Warsztaty dla uczniów klasy IVts1, I tsg prowadzone przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej (J. Domagała, P. Jelski, W.Wojtach)

◊ szkolne eliminacje konkursów zewnętrznych:

• Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Geo-Planeta (A. Jakubiuk)

• Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny Fraszka (J. Suszczyńska)

◊ pokazy i prezentacje:

• Maria Skłodowska – Curie. Geniusz i obsesja – pokaz filmów i prezentacji dla klas IV ts1, II ts3, II ts1, II t1 oraz I ts2 (E. Cieszkowska, A. Radzajewska)

• Stanisław Wyspiański. Portret artysty wszechstronnego – montaż słowno – muzyczny dla uczniów klas II ts3, II t2, II ts1, IV tm1, III ts2 (E. Cieszkowska, E. Zyskowska)

• ...z miłości / mało, że nie zostałem poetą – o mało znanej poezji Stanisława Wyspiańskiego – montaż poetycki dla uczniów klas IV tm2,  II tm2,  IV ts1, IV ts3, III ts1 (E. Cieszkowska, E. Zyskowska)

◊ wyjścia:

• wyjście pięciu klas czwartych (IV t1, IV t2, IV ts2, IV tm1, IV ts4) na spektakl pt. Tango (W. Wawrzyńska)

• wyjście klasy I tm1 do Galerii im. Ślendzińskich (M. Biergiel)

• wyjście z kl. I ts3 do Centrum Zamenhofa (warsztaty: Tolerancja i jej granice. Powstawanie stereotypów) (M. Biergiel, A. Choińska)

◊ wiele różnorodnych działań w ramach pojedynczych lekcji:

• konkurs na najlepszą prezentację w języku niemieckim: miasta, wynalazki, samochody, kl. IV t1 – org. K. Kowalczuk

• est wiedzy o sporcie w krajach niemieckojęzycznych, kl. II tm1 (K. Kowalczuk)

• Znam podlaskie parki narodowe. Konkurs geograficzny dla uczniów klas drugich (A. Jakubiuk, E. Cieszkowska)

• lekcja z edukacji medialno-czytelniczej: Książka to dopiero początek, kl. I ms (E. Zyskowska)

• Meister der Ausprache – trening poprawnej wymowy, kl. I ts1, I tm1, I tm2 (K. Kowalczuk)

• pokazy filmów w ramach lekcji j. niemieckiego: Historia kościoła NMP w Dreźnie oraz zamku Neuschwanstein w Bawarii, Skały kredowe na wyspie Rügen, Festiwal w Bayreuth w klasach III ts1, III ts2, II ts3 oraz II tm2 (M. Biergiel)

• Czy podróż po krajach niemieckojęzycznych może być ciekawa – filmiki edukacyjne, kl. III tm2 (K. Kowalczuk)

• Między Wschodem a Zachodem – prezentacje, kl. III tm1 (J. Dębkowska, K. Kowalczuk)

• Zapożyczenia językowe – język rosyjski i niemiecki w naszym słowniku – prezentacje, kl. II ts1 (K. Kowalczuk, J. Dębkowska)

• pokaz filmu Chata na podstawie bestsellerowej powieści Paula Younga na lekcjach religii (A. Rutkowska, B. Gonczar)

◊ oraz:

◊ I konferencja uczniowska o Niemczech (M. Biergiel)

◊ pogadanki poświęcone życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego połączone ze zwiedzaniem wystawy o artyście "Jak meteor..." – dla siedmiu klas w ramach opieki w bibliotece (E. Cieszkowska, E. Zyskowska)

◊ opracowanie plakatów i ulotek: Nastolatek. Instrukcja obsługi dla rodziców i Nastolatek. Instrukcja obsługi dla nauczycieli – klasy I t1, I ts3, II tm1 (D. Laskowska, E. Zyskowska)

◊ gazetki i wystawki:

• Maria Skłodowska-Curie – kobieta wyprzedzająca swoją epokę (E. Cieszkowska)

• wystawka książek o życiu i pracy naukowej M. Skłodowskiej-Curie (E. Cieszkowska)

• gazetka z zakresu profilaktyki (I. Baczyńska – Banaszczyk)

• gazetka zachęcająca do nauki języka niemieckiego (M. Biergiel)

• wystawka Wyspiański i karykatura (E. Zyskowska)

• wystawa książek autorstwa St. Wyspiańskiego i książek o nim (E. Cieszkowska, E. Zyskowska)

• wystawka 115. rocznica urodzin Jana Marcina Szancera – malarza, rysownika i ilustratora książek (A. L Godlewska)

Nauczyciele organizujący w XXII Tygodnia Nauk Humanistycznych różnorodne przedsięwzięcia starali się uatrakcyjnić uczniom pobyt w szkole. Motywowali do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin. Konkursy klasowe nie tylko podnosiły atrakcyjność lekcji, ale też często przekładały się na dodatkową ocenę z przedmiotu. Uczniowie mieli okazję spotkać się z pracownikiem naukowym UwB oraz pracownikami IPN. Wszystkie klasy pierwsze spotkały się z pracownikami Policji.

Dzięki różnorodnym działaniom i przedsięwzięciom uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą czy umiejętnościami, na które na co dzień nie ma czasu w szkole.

W ramach XXII Tygodnia Nauk Humanistycznych uwzględniono:

◊ Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka,

◊ 110. rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego,

◊ 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej – Curie.

Kontynuowano wieloletnią współpracę z Uniwersytetem w Białymstoku (p. dyr. J. Czyżewska) i Instytutem Pamięci Narodowej (nauczyciele historii).

Nauczyciele zaangażowani w XXII Tydzień Nauk Humanistycznych promowali czytelnictwo, realizowali m.in.

◊ edukację regionalną,

◊ edukację kulturalną,

◊ edukację patriotyczną,

◊ edukację medialną.

W tej edycji TNH brali wzięło udział kilkuset uczniów technikum oraz ZSZ i Branżowej Szkoły I Stopnia, z poziomu wszystkich klas.

W XXII Tydzień Nauk Humanistycznych włączyli się również pracownicy Internatu ZSM, w którym zorganizowano trzy konkursy:

• Test Wiedzy o Niemczech,

• Internacki Konkurs Ortograficzny z Języka Rosyjskiego,

• Konkurs Ortograficzny z Języka Polskiego

 

Zobcz listę nagrodzonych TUTAJ