9 listopada przedstawiciele klasy 2ts2 i samorządu uczniowskiego pod opieką Emilii Andruczyk i zastępcą dyr. ds. kształcenia dorosłych Piotra Bukraby wzięli udział w "Patriotycznym Śpiewaniu" organizowanym przez SP nr 12.

Wydarzenie to było uroczystym, wspólnym, wielopokoleniowym śpiewaniem pieśni i piosenek patriotycznych, mającym na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego mottem była myśl Oskara Kolberga: "Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć".