27 kwietnia odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego uczniów klas czwartych technikum.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły pani Małgorzata Kleszczewska dzieląc się swoimi wrażeniami i wspomnieniami. Pogratulowała i doceniła czteroletnią pracę absolwentów, której efektem stało się uzyskanie przez nich świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Gratulacje i i życzenia maturzystom złożyli również pan Krzysztof Domas - wizytator Kuratorium Oświaty, pan Antoni Stolarski właściciel firmy SaMASZ oraz pani Małgorzata Zdrodowska – Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych oraz pani Agnieszka Stasiukiewcz-Kulmaczewska przewodnicząca Rady Rodziców oraz Sławomir Lul – członek Rady Rodziców.

Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz dyplomy i nagrody z rąk pani dyrektor Małgorzaty Kleszczewskiej odebrali: Mateusz Lengiewicz, 4 ts2 – średnia 5,14, Wojciech Wyszkowski, 4 tm1 – średnia 4,96, Szymon Dąbrowski, 4 tm1 – 4,88 i Robert Skutnik, 4 tm1 – 4,77.

Dyplomy, świadectwa oraz nagrody za dobre wyniki w nauce i aktywny udział w życiu szkoły otrzymali: Mateusz Dec – 4 tm2, Tomasz Stankiewicz – 4 tm2, Kamil Gryka – 4 ts1, Marcin Wyszyński – 4 tm2, Przemysław Szypulski – 4 tm2, Artur Węglicki – 4 tm1, Paweł Milewski – 4 tm2 oraz Piotr Milewski – 4 t2. 

Za reprezentowanie szkoły podczas uroczystości, udział w poczcie sztandarowym, bardzo wysoką frekwencję oraz aktywny udział w życiu szkoły wyróżnieni zostali: Bartosz Kulmaczewski – 4 ts2, Adam Mojsa – 4 ts4, Kamil Mejsak – 4 t2, Adam Tyniewicki – 4 ts4, Marcin Prus – 4 t1, Hubert Kobyliński– 4 tm2, Maciej Szyszko – 4 ts2.

Również za  zaangażowanie w życie szkoły, działalność w Samorządzie Uczniowskim, wolontariacie i orkiestrze nagrodzeni zostali: Mateusz Ignatowski – 4 tm2, Karol Olszewski – 4 tm2, Szymon Herman – 4 tm1, Kamil Sadowski – 4 tm1, Marcin Falkowski – 4 tm1, Łukasz Lasota – 4 tm1, Piotr Pietrucki – 4 tm1 oraz Dawid Pukszta – 4 tm1.

Wyróżnieni za wybitne osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie szkoły zostali: Aleksander Bondar – 4 tm2, Artur Dakowicz – 4 ts3, Jakub Sawicki – 4 ts2 i Michał Struk – 4 ts3.

Podziękowania za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, wraz z życzeniami nieustannego rozwijania pasji z rąk Pani Dyrektor otrzymali: Paweł Bagiński – 4 ts1, Mateusz Borys – 4 t2, Cezary Czyżkowski – 4 tm2, Przemysław Halicki – 4 tm1, Rafał Piechowski – 4 tm2, Patryk Rutkowski – 4 tm2, Arkadiusz Sołowiej – 4 ts1 oraz Jakub Walendziuk – 4 t1.

Podziękowania za pomoc i pracę na rzecz szkoły wręczone zostały również rodzicom maturzystów – paniom i panom: Agnieszce Stasiukiewicz-Kulmaczewskiej – przewodniczącej Rady Rodziców, Magdalenie Dąbrowskiej, Alicji Halickiej, Renacie Jankowskiej, Bożenie Klejbuk, Urszuli Olszewskiej, Monice Rutkowskiej, Leszkowi Ignatowskiemu, Waldemarowi Kruszewskiemu, Sławomirowi Lul i Sławomirowi Marczukowi.

W imieniu absolwentów przemówił Szymon Herman gratulując kolegom zakończenia kolejnego etapu w życiu i dziękując całej kadrze pedagogicznej i administracyjnej szkoły za ich pracę. Absolwenci - członkowie orkiestry podziękowali panom Franciszkowi Mocarskiemu i Rafałowi Broneckiemu za wysiłek włożony w wychowanie i naukę gry na instrumentach.

Po części oficjalnej obejrzeliśmy prezentację przygotowaną przez uczniów pod kierunkiem pani Agnieszki Trzasko i Agaty Tarasiuk, która przypomniała absolwentom chwile spędzone w murach naszej szkoły.

Na zakończenie obejrzeliśmy występ kabaretu „Mechaniak squad” pod kierunkiem pani Joanny Suszczyńskiej oraz wysłuchaliśmy koncertu orkiestry szkolnej pod batutą pana Franciszka Mocarskiego.

 

Drodzy Absolwenci!

Gratulujemy ukończenia szkoły i życzymy Wam spełnienia marzeń i realizacji planów.

 

zdjęcia: Mateusz Jacewicz