Pierwsza akcja honorowego krwiodawstwa zorganizowana w tym roku szkolnym odbyła się 6 grudnia 2017r. Chęć udziału w niej zadeklarowało 55 osób, w tym aż 42 uczniów po raz pierwszy oddawało krew. Do donacji zakwalifikowano 45 uczniów, którzy oddali 20,25 l tego cennego leku.

Równolegle trwała także cykliczna akcja ph.: „Honorowi krwiodawcy pomoc mają we krwi”, podczas której młodzież dzieliła się otrzymanymi słodkościami z podopiecznymi Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Jedynka” w Białymstoku. Następnego dnia przekazaliśmy im całe pudło słodyczy.

Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwała opiekunka Szkolnego Koła PCK Elżbieta Cieszkowska.

Za udział w obu akcjach serdecznie dziękujemy!