5 września podczas miejskiej inauguracji roku szkolnego 2017/2018 miała miejsce uroczystość wręczenia medali "Diligentiae - za pilność", przyznawanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku. 

Medal otrzymuje uczeń, który dążył do zdobywania wiedzy, przejawiał aktywność społeczną, dbał o rozwój własnej osobowości oraz nauczyciel, który swoją postawą, kreatywnością, umiejętnym towarzyszeniem w procesie uczenia się i samowychowania był mistrzem dla ucznia.

W tegorocznej edycji wyróżnieni zostali: nauczyciel przedmiotów zawodowych branży samochodowej - pan Mirosław Majewski oraz Bartłomiej Krynicki, absolwent szkoły, zdobywca pierwszego miejsca w Turnieju Młodych Lakierników.

Gratulujemy wyróżnienia!!!