We wrześniu i październiku zostały zrealizowane zajęcia z cyklu klasowych spotkań integracyjnych, w których uczestniczyły wszystkie klasy pierwsze. Organizacją i prowadzeniem zajęć zajął się zespół psychologiczno-pedagogiczny naszej szkoły: Iwona Baczyńska-Banaszczyk oraz Monika Remża.

Celem spotkań integracyjnych było, jak co roku, otoczenie szczególną opieką naszych nowych uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych, a co za tym idzie wzajemne poznanie się, budowanie pozytywnych relacji w grupie, udostępnienie sobie nawzajem informacji dotyczącej zainteresowań, pasji, talentów każdego ucznia, poszukiwanie elementów wspólnych spajających grupę, itp. Zajęcia upłynęły w przyjemnej atmosferze, pełnej uśmiechu i dobrego humoru, a przy okazji intensywnie i aktywnie. Mamy nadzieję, że taki właśnie będzie cały rok szkolny.