Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza uczniów szkół zawodowych z terenu BOF do realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF”.


Jeśli masz ciekawy, innowacyjny pomysł – pomożemy Ci go zrealizować!!

Celem realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF” jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizujących twórcze myślenie, edukację o charakterze badawczym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego.

 

Najciekawsze pomysły otrzymają grant na realizację projektu wdrożeniowego w wysokości 5 000 zł. Projekt będzie przygotowywany pod nadzorem opiekuna naukowego W FORMIE KOŁA NAUKOWEGO w wymiarze 30 godzin.

Realizacja projektów będzie oparta na ścisłej współpracy z uczelniami wyższymi oraz firmami funkcjonującymi na terenie BOF.

 

Termin zgłoszenia projektów: 28 września 2018 r.

Szczegóły dotyczące realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych znajduję się w Regulaminie realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych – Edycja II (2018/2019) na stronie www.bfkk.pl Osoba do kontaktu: Justyna Żynel-Etel, jzynel@bfkk.pl 


<<Regulamin realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych>>