Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 uczestniczy w projekcji „DOBRY – ZAWÓD  – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” realizowanym w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie kształcenia zawodowego w województwie podlaskim, przy zaangażowaniu 145 szkół gimnazjalnych i 60 szkół kształcenia zawodowego, wśród 6 tys. uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego oraz rodziców uczniów biorących udział w projekcie poprzez realizację kursów, eventów edukacyjno-zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, spotkań mentoringowych i wizyt studyjnych u przedsiębiorców oraz pakietów działań informacyjno-promocyjnych.

Nauczyciele ZSM CKP Nr 2 od roku biorą udział w spotkaniach „Koalicji na rzecz kształcenia zawodowego”, w ramach projektu promujemy nasze zawody i szkołę.

 

Więcej o projekcie:

https://www.facebook.com/Dobry-Zaw%C3%B3d-Fajne-%C5%BBycie-184790922045046/

http://bfkk.pl/projekty/dobry-zawod-fajne-zycie/