Kształcenie dualne to połączenie nauki teoretycznej z praktyczną nauką zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, to system ułatwiający młodzieży wchodzenie na rynek pracy oraz dobra inwestycja w rozwój przyszłych pracowników

Edukacja powiązana z nauką w naturalnych warunkach pracy stanowi dobre przygotowanie młodych ludzi do startu zawodowego, dlatego w ramach projektu „Mechaniak bliżej rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 realizowaliśmy kształcenie dualne. 16 uczniów ZSM CKP Nr 2 cały rok szkolny 2017/2018 uczyło się zawodu bezpośrednio u pracodawców. W firmie TOP MOTORS Sp. z o. o. uczniowie klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 z kierunku elektromechanik pojazdów samochodowych rozwijali swoje umiejętności praktyczne w serwisie samochodowym. Natomiast uczniowie klasy IV Technikum Mechanicznego uczyli się zawodu technik mechanik bezpośrednio w firmie AC S.A. Współpraca z pracodawcami w trakcie nauki zawodu niewątpliwie ułatwia naszym absolwentom zdobycie atrakcyjnej pracy, a pracodawcom stwarza możliwość zatrudnienia pracownika kompetentnego, dobrze przygotowanego do pracy w swoim zawodzie. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na realizację kształcenia zawodowego praktycznego wspólnie z pracodawcami.

Dziękujemy firmie TOP MOTORS Sp. z o. o. oraz AC S.A. za udaną współpracę.