Mobilność ponadnarodowa perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie”

Okres realizacji: 01.09.2014 – 31.08.2016; Wartość projektu: 62 216,00 €

 

Projekt współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej ERASMUS+

w ramach Erasmus+ Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”

 

Głównym celem projektu było podniesienia umiejętności i kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2, poprzez wsparcie ich w zdobywaniu kluczowych umiejętności zawodowych, umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz funkcjonowania i pracy w międzynarodowym środowisku. W projekcie uczestniczyło 36 uczniów Technikum Mechanicznego ZSM CKP Nr 2, którzy w 4 grupach zrealizowali dwutygodniowe praktyki zawodowe w Berlinie (Niemcy) oraz Portsmouth (Wielka Brytania).

 

Udział uczniów w zagranicznej praktyce zawodowej pozwolił na wymianę doświadczeń wśród młodych ludzi, uczestnicy nabyli umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia i zakończenia zadania w miejscu pracy, umiejętność rozwiązywania problemów poprzez właściwy wybór i poprawne zastosowanie metody, narzędzi, materiałów i informacji, pozyskali również umiejętność dostosowania swojego działania i zachowania w sytuacji wymagającej rozwiązania problemu czy zadania. Projekt miał również na celu budowę partnerstwa i współpracy pomiędzy środowiskiem edukacji i pracy oraz zwiększenie możliwość zdobycia zatrudnienia i poprawy sytuacji przyszłych absolwentów ZSM.

 

Ważnym elementem projektu było również poznanie kultury, tradycji i historii odwiedzanego kraju. Uczniowie mieli okazję zobaczyć zabytki i największe atrakcje Londynu oraz Berlina.

Partnerzy przyjmujący:

  • BERLINK ETN GmbH – Berlin, Niemcy

  • Training Vision – Portsmouth, Wielka Brytania.