Rozwój wymiaru europejskiego w systemie kształcenia zawodowego szansą na wzrost kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych”

 

Okres realizacji: 01.09.2012 – 31.05.2014

 Wartość projektu: 49 752,00 Euro

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
 LEONARDO DA VINCI – VETPRO

 

Głównym celem projektu był wzrost mobilności oraz rozwoju kompetencji trzydziestu dwóch nauczycieli/nauczycielek zajmujących się kształceniem zawodowym w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2.

 

Projekt wpłynął na poprawę jakości nauczania, dał możliwość transferu nowych rozwiązań w zakresie kształcenia zawodowego w szkole. Nauczyciele przedmiotów zawodowych w trakcie czterech wizyt studyjnych zapoznali się ze standardami i systemami nauczania zawodowego, wymienili się doświadczeniami i wiedzą z zakresu kształcenia zawodowego w Unii Europejskiej. Nauczyciele odwiedzili Walencję w Hiszpanii, Rimini we Włoszech oraz Lipsk w Niemczech. Poznali nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, zapoznali się z procesem potwierdzania międzynarodowych kwalifikacji zawodowych oraz systemem oceniania w UE, rozwinęli również umiejętności językowe. 

Partnerzy przyjmujący:

  • Esmovia – Valencia, Hiszpania

  • Sistema Turismo s.r.l. – Rimini, Włochy

  • Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH - Lipsk, Niemcy

„Rozwój wymiaru europejskiego..."