Za nami rok realizacji projektu „Mechaniak bliżej rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. W roku szkolnym 2017/2018 zrealizowaliśmy wiele form wsparcia dla naszych uczniów i nauczycieli.

Działania projektowe obejmowały między innymi:

♦ Realizację kursów zawodowych umożliwiających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych - kurs spawanie metodą MAG i MMA, kurs programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

♦ Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego technicznego i matematyki w klasach pierwszych.

♦ Specjalistyczne zajęcia podnoszące umiejętności związane z zawodem technik pojazdów samochodowych z elementami biznesowymi prowadzane przez pracodawców.

♦ Wdrożenie innowacyjnej formy kształcenia dualnego we współpracy z lokalnymi pracodawcami.

♦ Koła zainteresowań: blacharsko – lakiernicze oraz IT w motoryzacji.

♦ Specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli ZSM CKP Nr 2 realizowane we współpracy z pracodawcami – szkolenie lakiernicze wykorzystanie niskoemisyjnych lakierów klasy VHS, cykl szkoleń z zakresu nowoczesnych rozwiązań w motoryzacji, szkolenie w zakresie kompetencji społecznych, umiejętności interpersonalnych oraz kształtowania podejścia biznesowego do rynku pracy.

♦ Branżowe studia podyplomowe dla nauczycieli ZSM CKP Nr 2 przegotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych.

♦ Wyposażenie pracowni komputerowej w sprzęt wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć: