logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb-1 EU EFS rgb-2

UCZYMY SIĘ W EUROPIE - STAŻE ZAWODOWE UCZNIÓW ZSM CKP NR 2

Nr 2016-1-PL01-KA102-023630.

Okres realizacji: 01.09.2016 r. – 30.06.2018 r. 

 

Realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku w ramach wieloletniej współpracy z partnerami zagranicznymi i pracodawcami kreuje kształcenie zawodowe dostosowane do potrzeb rynku pracy. Kształcenie, która pozwala na zdobycie odpowiednich umiejętności i kompetencji przydatnych w konkretnym zawodzie. Dlatego też, wspólnie z organizacjami partnerskimi z Hiszpanii - Tribeka Training LAB S.L. w Maladze oraz z Włoszech - Sistema Turismo s.r.l. w Rimini realizujemy projekt „Uczymy się w Europie - staże zawodowe uczniów ZSM CKP Nr 2”.

 

Założeniem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych 36 uczniów/uczennic ZSM CKP Nr 2 w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz poszerzenie ich rozwoju osobistego i zawodowego w branży mechanicznej, mechatronicznej i samochodowej. Projekt obejmuje realizację dwutygodniowych praktyk zawodowych w Hiszpanii i Włoszech, potwierdzonych certyfikatem i dokumentem Europass Mobilność. Skierowany jest do uczniów/uczennic klas III Technikum Mechanicznego z kierunków: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik oraz technik mechanik. Projekt w całości pokrywa koszty praktyk, podróży, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia. Ważnym elementem projektu jest również poznanie kultury, tradycji i historii odwiedzanego kraju. Uczniowie mają okazję zobaczyć zabytki i największe atrakcje południowej Hiszpanii i Włoch oraz poznać standardy życia i kultury dnia codziennego.

 

Kryteria rekrutacji do projektu obejmują:

  1. Status ucznia  klasy trzeciej Technikum Mechanicznego (kierunek: technik  mechanik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych).

  2. Średnia ocen na świadectwie z przedmiotów zawodowych w klasie I i II.

  3. Średnia ocen z języka angielskiego lub niemieckiego w kl. I i II.

  4. Opinia i rekomendacja wychowawcy (np. zaangażowanie w życie szkoły, sukcesy w olimpiadach i konkursach, frekwencja na zajęciach, zachowanie, dodatkowe osiągnięcia).

  5. Opinia wychowawcy lub pedagoga o trudnej sytuacji materialnej; zamieszkanie na terenach wiejskich i w miastach do 5 tyś.