"Współczesna mechatronika w projektowaniu, wytwarzaniu i diagnozowaniu kluczem do wzrostu mobilności międzykulturowej i kompetencji naukowo-technicznych”

 

Okres realizacji: 30.07.2012 – 31.05.2014

Wartość projektu: 69 696,00 Euro

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” LEONARDO DA VINCI

 

Głównym celem projektu było wsparcie w rozwój zawodowym uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 poprzez zdobycie i zastosowanie wiedzy, umiejętności w międzynarodowym środowisku zawodowym. W projekcie uczestniczyło trzydziestu sześciu uczniów trzecich klas Technikum Mechanicznego, kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych. Cztery grupy zrealizowało dwutygodniowe praktyki w Lipsku – Niemczech. 

 

Uczestnicy projektu zapoznali się z organizacją i kulturą pracy oraz normami jakości obowiązującymi w niemieckich firmach. Doskonalili także umiejętności językowe i adaptacyjne w podejmowaniu pracy w innych krajach. Oprócz wzrostu kwalifikacji zawodowych uczniowie podnieśli swoje kompetencje społeczne i międzykulturowe poprzez spotkania integracyjne z młodzieżą z różnych krajów. Mieli możliwość zwiedzania, poznania historii i kultury Niemczech.

 

Uczniowie, którzy kształcili się w zawodzie technik mechanik w czasie praktyki między innymi tworzyli własne programy do tłoczenia, frezowania, wiercenia w programie MTS oraz poznali nowoczesne tokarki i frezarki CNC. Uczniowie z kierunku technik mechatronik mieli możliwość poznania technik automatyzacji, urządzeń, elementów układów sterowania regulacji z zastosowaniem hydrauliki i pneumatyki. Praktykanci z kierunku technik pojazdów samochodowy zapoznali się z współczesnymi metodami diagnostyki pojazdów samochodowych, obsługą bieżącą pojazdów i operacjami naprawczymi.