Zakończyliśmy projekt „MECHANIAK BLIŻEJ RYNKU PRACY” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu pozwoliła 165 uczniom i uczennicom Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 na nabycie kwalifikacji i wzrost umiejętności zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy z branży mechanicznej, mechatronicznej i mechaniki pojazdowej. 34 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych podniosło swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach realizowanych we współpracy z pracodawcami.

Formy wsparcia w projekcie:

Kursy spawania: metodą MAG (135), metodą MMA (111), spawanie blach i rur elektrodami otulonymi.

• Kurs programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

• Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowych z języka angielskiego technicznego i matematyki.

• Realizacja kształcenia dualnego bezpośrednio u pracodawców.

• Specjalistyczne zajęcia podnoszące umiejętności związane z zawodem technik pojazdów samochodowych prowadzone przez pracodawców.

• Koła zainteresowań: "Blacharsko – lakiernicze" oraz  "IT w motoryzacji".

• Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, fizyki, języka ojczystego i angielskiego.

• Specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli: szkolenie lakiernicze - wykorzystanie niskoemisyjnych lakierów klasy VHS; szkolenie z zakresu obsługi urządzenia do komputerowej obsługi pojazdu typu KTS Bosch, szkolenie z montażu instalacji gazowych LPG, CNG, LNG, szkolenie z obsługi centrów obróbkowych pionowych oraz poziomych typu HAAS, szkolenie w zakresie kompetencji społecznych, umiejętności interpersonalnych oraz kształtowania podejścia biznesowego do rynku pracy, cykl specjalistycznych szkoleń z zakresu  nowoczesnych rozwiązań w motoryzacji.

• Branżowe studia podyplomowe dla menedżerów motoryzacji.

• Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w ZSM CKP Nr 2 i stworzenie stanowisk odzwierciedlających warunki pracy.

• Wyposażenie pracowni komputerowej w sprzęt wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.