Szkolny Tydzień Krwiodawstwa 2018

 

W tym roku już po raz czwarty obchodziliśmy Szkolny Tydzień Krwiodawstwa.

17 kwietnia została przeprowadzona akcja honorowego krwiodawstwa. Chętnych do oddania krwi było aż 63 osoby. Do donacji lekarz zakwalifikował 45 uczniów, którzy oddali ponad 20 litrów tego cennego leku.

Równolegle prowadzona była także zbiórka słodyczy dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Jedynka”. Honorowi krwiodawcy zebrali całe pudło słodkości.

18 kwietnia uczniowie z klas: 3 t1, 3ts3, 3em, 2ms i 1 tm2 uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku „ I ty możesz uratować komuś życie!”. Pan Marcin Haraburda przedstawił etapy oczekiwania, procedury i zagadnienia dotyczące zostania potencjalnym dawcą komórek macierzystych. Młodzież obejrzała także film reklamujący ideę dawstwa. W Białymstoku zarejestrowanych jest 26 tys. potencjalnych dawców. Do tej pory przeprowadzono czterysta procedur, a szpik został pobrany od trzydziestu osób.

16-20 kwietnia 2018 r. w oparciu o przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwiodawstwa materiały (scenariusz zajęć, film, ulotki i plansze informacyjne oraz quiz) zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne pod hasłem "Łączy nas krew, która ratuje życie". Działania te zrealizowały: Agnieszka Rasińska (w klasach:1t1, 1t2, 1tm1, 1 tm2, 1 ms, 1em, 1ts1, 1ts2, 1 ts3, 2 ts2), Anna Rutkowska ( w klasach: 2ts3, 3t2, 2mem, 3em, 4ts2), Ewa Dobrzycka (w klasach:2ms, 2tm2, 3t1, 3ts3, 3tm1), Elzbieta Pilecka (2 tm1, 1 ms, 3 ts1) i Grażyna Zaleska (w kl. 3 ts1). Na zakończenie zajęć 343 osoby wypełniło quiz wiedzy o krwi i jej składnikach, który składał się z sześciu pytań. Najlepiej test rozwiązali: Kamil Kazberuk i Adam Niwiński (kl. 1 ts2), Ewa Minkiewicz, Gabriela Redlińska, Adrian Soczko, Julian Superson (kl. 1tm2) oraz Adam Onopryjuk (kl. 1ts1).

20 kwietna Barbara Mokrzycka w klasie 1 ts3 przeprowadziła lekcję dotyczącą honorowego krwiodawstwa w języku angielskim. Uczniowie poznali słownictwo związane z krwiodawstwem oraz rozwiązywali zagadki i quiz.

W kwietniu, w trakcie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, Elżbieta Cieszkowska przeprowadziła pogadanki „Honorowe krwiodawstwo to szczytny cel” (kl. 3 t2, 3 em, 3ts1, 1ts3, 3ts2, 3 ts1, 4t1, 3t2).

Przez cały tydzień w czytelni można było wypożyczyć książkę wyeksponowaną na wystawce „Krwawe tematy – literatura, w której leje się krew”, otrzymać zakładkę do książki promującą honorowe krwiodawstwo oraz zapoznać się z gazetką tematyczną „Zostań dawcą krwi i szpiku” (Ewa Zyskowska) i gazetką informacyjną „Łączy nas krew, która ratuje życie” (Elżbieta Cieszkowska).

Inicjatorką i koordynatorką działań była opiekunka SK PCK Elżbieta Cieszkowska.