„Szlachetna Paczka” to ogólnopolski projekt społeczny mający na celu pomoc osobom czy rodzinom dotkniętym niezawiniooną biedą. W tegorocznej edycji nasza szkoła przygotowała paczki dla czterosoobowej rodziny z Białegostoku. W akcji wzięli udział uczniowie z klas: 4t1, 1tsg, 1tm1, 2ts2, 2tm1, 3ts1, 1t2, 3t1, 3ts3, 4ts2, 3ts2, 2mem, 3em oraz nauczyciele, pracownicy i wychowankowie internatu.

Podczas finału akcji, 9 grudnia 2017 r., przekazaliśmy rodzinie zakupione dary, za które otrzymaliśmy podziękowania od organizatorów projektów i samej rodziny.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Akcję koordynowała pani Barbara Mokrzycka przy współpracy pani Grażyny Dołubizno, pani Urszuli Grygoruk i pani Elżbiety Cieszkowskiej.