Klasa 1t1 postanowiła uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w szczególny sposób, odwiedzając 16 listopada 2018 r. wystawy i pomniki związane z niepodległością naszego kraju i miasta.

W Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku obejrzeliśmy wystawę obrazów pt „Niepodległa Suwerenna” pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Kilka pokoleń artystów, biorących udział w wystawie, tworzą barwną opowieść o Ojczyźnie – jej pejzażu, pięknie i ranach oraz traumach kolejnych wojen.

Następnie udaliśmy się pod pomnik „Bohaterów Ziemi Białostockiej”, który miał być symbolem męczeństwa dla przyszłych pokoleń, upamiętniający mieszkańców Białostocczyzny, poległych i pomordowanych za wolną Polskę. Po odzyskaniu przez Polskę suwerenności pomnik pozostał, a przed nim umieszczono głaz z orłem w koronie oraz napisem „Poległym i pomordowanym za wolną Polskę”. Kolejnym etapem dekomunizacji pomnika było umieszczenie napisu „Bóg – Honor – Ojczyzna” z inicjatywy grupy działaczy podziemia niepodległościowego. Uwieńczeniem zmian jest dodanie napisu „Niepodległość” w przededniu 100. rocznicy.

Ze stuleciem zdecydowanie kojarzy się również pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Białystok, jak wiadomo, niepodległość odzyskał później niż reszta kraju, bo dopiero 19 lutego 1919 roku. I już 19 listopada tegoż roku Rada Miejska podjęła uchwałę o nadanie Piłsudskiemu honorowego obywatelstwa Białegostoku. Jednak dopiero 21 lipca 1921 r. Marszałek odebrał osobiście tytuł pierwszego honorowego obywatela Białegostoku w miejscu, w którym obecnie stoi jego pomnik.

Kolejnym etapem naszej wycieczki historyczno – patriotycznej było Muzeum Wojska Polskiego, gdzie wysłuchaliśmy prelekcji na temat „Polskie siły zbrojne” i zwiedziliśmy okolicznościową wystawę.

Na zakończenie dotarliśmy do Muzeum Pamięci Sybiru, które upowszechnia wiedzę związaną z tematyką zesłań, deportacji i losów Polaków na Sybirze oraz dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej.

Wycieczkę zorganizowała Agnieszka Trzasko.