Marzy Ci się kariera wojskowa? Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej może być pierwszym krokiem do osiągnięcia celu.

7 listopada 2017 r. maturzyści spotkali się z przedstawicielami 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od kapitana Juliusza Czaplejewicza dowiedzieli się, że Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) są rodzajem sił zbrojnych, których misją jest zarówno wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak i podczas klęsk żywiołowych. Uczniowie poznali korzyści z pełnienia służby wojskowej w WOT oraz warunki, jakie musi spełniać kandydat na żołnierza Terytorialnej Służby Wojskowej. Zostali zapoznani z możliwymi ścieżkami kariery wojskowej. Szczegółowe informacje na stronie www.mon.gov.pl/ObronaTerytorialna