Dzień Edukacji Narodowej świętowaliśmy 12 października. W szkolnej auli spotkali się uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

Swoją obecnością zaszczycili nas także goście: sekretarz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku - pani Agnieszka Zielenkiewicz, Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Białymstoku - pan Andrzej Uścinowicz, Przewodnicząca Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych regionu podlaskiego - pani Małgorzata Zdrodowska, dyrektor InterCars - pan Marek Sulima oraz przedstawiciele Rady Rodziców: przewodniczący Cezary Niewiarowski i Jerzy Supronik.

Dyrektor szkoły, pani Małgorzata Kleszczewska, podziękowała nauczycielom za codzienny wysiłek wkładany w pracę z młodzieżą. Pani dyrektor przypomniała o początkach naszej szkoły, która podobnie jak nasze państwo niedługo świętować będzie jubileusz stulecia, podkreślając, że współczesna szkoła nie może istnieć bez pamięci o swojej historii. Życzenia wszystkim pracownikom oświaty złożyli również zaproszeni goście oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. Prezent od uczniów dla dyrekcji szkoły wzbudził poruszenie, życzenia przekazano bowiem w bardzo oryginalny sposób - na drzwiach samochodowych.

Następnie wręczono nagrody Dyrektora Szkoły nauczycielom, pracownikom oraz kierownictwu. Część oficjalna zakończyła się ślubowaniem uczniów klas pierwszych, którzy złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły.

Część artystyczną przygotowali uczniowie klas III ts1, IV ts3 i IV tm1 pod okiem pań Anny Kucharewicz, Wiesławy Wawrzyńskiej i Ewy Zyskowskiej. Zaprezentowali występ taneczny, skecz „Blacharz” oraz przygotowany wcześniej film z podziękowaniami dla dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły. Spotkanie zakończył występ orkiestry pod kierunkiem pana Franciszka Mocarskiego, która zapewniła też oprawę muzyczną całej uroczystości. W organizację apelu włączyli się również członkowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Joanny Suszczyńskiej.