W listopadzie 2017 r. pamiętaliśmy o 150. rocznicy urodzin wybitnej Polki - Marii Skłodowskiej-Curie.

9 listopada 2017 r. na 2. i 3.  godzinie lekcyjnej w szkolnej auli odbył się konkurs Maria  Skłodowska–Curie  „Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć”.

Konkurs wiedzy dotyczący życia i pracy naukowej Marii Skłodowskiej-Curie (1867 – 1934) organizowany jest w naszej szkole od lat. Tegoroczna edycja ma szczególne znaczenie ze względu na obchodzoną w 2017 r. 150. rocznicę urodzin wielkiej uczonej. Praca uczniów polegała na przygotowaniu odpowiedzi  na kilkadziesiąt  pytań dotyczących biografii i osiągnięć polskiej noblistki. W konkursie wzięli udział uczniowie klas pierwszych technikum i szkoły branżowej.  Po rozwiązaniu testu, każdy uczestnik udzielał ustnej odpowiedzi na trzy wylosowane przez siebie pytania.

I miejsce zajęła Ewa Minkiewicz uczennica  klasy I tm2, zdobywając w sumie 40 punktów. Drugie miejsce zajął Kamil Kopiczko z klasy 1 tm2  z wynikiem 39  punktów. Natomiast Paweł Karczewski z klasy 1 tsg  uzyskał 36  punktów, zajmując III miejsce.

Konkurs przygotowała i prowadziła pani Grażyna Zaleska,  która uczestnikom i publiczności przedstawiła prezentację i przypomniała najważniejsze fakty  oraz ciekawostki z życia Marii Skłodowskiej – Curie.

W konkursowym jury zasiedli: wicedyrektor pani Joanna Czyżewska, pracownik szkoły specjalista do spraw ekonomicznych pani Luba Tołczyk i finalista poprzedniej edycji, Wojciech Wyszkowski, uczeń klasy IV tm1. W pomoc w realizacji konkursu zaangażowali się uczniowie klasy 1 ts2: Paweł Daniszewski, Adam Matwiejczuk i Patryk Rybakowski.

Serdecznie gratulujemy finalistom i wszystkim uczestnikom konkursu!

 

W czytelni wyeksponowano gazetkę tematyczną ph.: "Maria Skłodowska – Curie kobieta wyprzedzająca swoją epokę” oraz wystawkę książek o jej życiu i pracy naukowej. W listopadzie ogłoszono także konkurs na prezentację lub film poświęcony życiu Marii Skłodowskiej – Curie i jej pracy naukowej (Elżbieta Cieszkowska, Agata Radzajewska). Na konkurs wpłynęło szesnaście prac, których autorami byli: Szymon Maliszewski (kl. 1 t1), Piotr Kalinowski, Michał Sadowski (1 tm1), Paweł Żak (kl. 2 t1), Michał Andruszczyk, Karol Ignatowicz, Mateusz Jacewicz (kl. 2 ts2), Dawid Falkowski, Kacper Metelski, Mateusz Tatarczuk (kl. 2 ts3), Emir Giembicki, Dawid Romanowicz, (kl. 2 ts1), Filip Kondratowicz, Mateusz Sacharko (kl. 3 t1), Patryk Szczepan (kl. 4 t2), Kamil Kasabuła (kl.4 ts2). Komisja konkursowa w ocenie prac brała pod uwagę: treść, ilustracje, źródła i  estetykę prezentacji. Wyniki konkursu są następujące:

I miejsce: Patryk Szczepan kl. 4 t2

II miejsce: Szymon Maliszewski kl. I t1

III miejsce: Filip Kondratowicz kl. 3 t1 i Karol Ignatowicz  kl. 2 ts2

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni oceną z fizyki.

21 listopada na auli odbyło się spotkanie „Maria Skłodowska – Curie – geniusz i obsesja”, w którym uczestniczyli uczniowie z klas: 4 ts1, 2 ts3, 2 ts1, 2 t1 oraz 1 ts2. W trakcie spotkania zaprezentowano nagrodzone prezentacje oraz dwie części filmu edukacyjnego „Niezwykła Maria i promieniotwórczość”. Uczniowie obejrzeli także wystawę składającą się z dwóch części przedstawiających kalendarium życia oraz kalendarium pracy naukowej i szkło laboratoryjne. Spotkanie zorganizowała pani Elżbieta Cieszkowska.