13 października odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szkolnej auli spotkali się uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice. Swoją obecnością zaszczycili nas goście: Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku pani Wiesława Ćwiklińska, Wizytator Kuratorium Oświaty pan Krzysztof Domas, pani Małgorzata Zdrodowska - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, prezes firmy Samasz Antoni Stolarski, Dyrektor grupy filialnej InterCars pan Marek Sulima, emerytowany dyrektor szkoły pan Jędrzej Ignacy Łucyk. Radę Rodziców reprezentowała pani Agnieszka Stasiukiewicz-Kulmaczewska.

W swoim wystąpieniu Dyrektor szkoły pani Małgorzata Kleszczewska przypomniała wyjątkową rolę, jaką pełniła Komisja Edukacji Narodowej w czasach jej powołania. Podziękowała nauczycielom za umiejętne przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim za towarzyszenie uczniom zarówno w chwilach radości z sukcesów, jak i pokonywaniu trudności. Pani dyrektor zwróciła uwagę na cechy, które powinny wyróżniać dobrego nauczyciela. To przede wszystkim jasne zasady etyczne, poczucie odpowiedzialności za młodych ludzi i okazywanie im szacunku, empatia, opiekuńczość i optymizm. „Nauczyciel musi nie tylko nauczać, ale także wychowywać, pocieszać, doradzać” – powiedziała pani dyrektor.

Część artystyczną przygotowali: pani Joanna Suszczyńska z członkami kabaretu „Mechaniak squad” oraz dyrygent szkolonej orkiestry pan Franciszek Mocarski.