Poczet sztandarowy naszej szkoły 13 grudnia wziął udział w miejskich obchodach Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Uczestniczyliśmy w Mszy Św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Św. Rocha w Białymstoku.

Opiekunami pocztu są Agnieszka Choińska i Katarzyna Żuchowska.