W ramach Tygodnia Nauk Technicznych,  6 marca 2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami salon Motozbyt Citroën mieszczącego się przy ul. Poleska Białystok oraz podsumowanie konkursu szkolnego na prezentację multimedialną z okazji 140. rocznicy urodzin twórcy marki - André Gustava Citroëna.

Panowie Daniel Kołodziński i Marcin Rosłan, zaprezentowali zebranym nie tylko sylwetkę francuskiego inżyniera z polskimi korzeniami, ale także najnowocześniejsze auta Citroëna. W trakcie prelekcji (i po jej zakończeniu) odpowiadali także na pytania słuchaczy padające z auli.

Na zakończenie spotkania odbyło się podsumowanie konkursu szkolnego, na który wpłynęło osiem prac. Najwyżej została oceniona prezentacja Adama Onopryjuka (kl. 1 ts1) oraz prace: Bartłomieja Olszyńskiego ( kl. 2 ts3) i Patryka Wądołowskiego (kl. 3 t1), za które uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Citroën Polska.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas: 1 tm1, 2 ts1, 3 ts1, 3 ts2, 3 ts3, 4 ts1.

Organizatorami tego przedsięwzięcia byli pani Elżbieta Cieszkowska i pan Kazimierz Krupiński.