Organizowany w szkole Tydzień Nauk Technicznych jest doskonałą okazja, aby zainteresować młodzież fizyką. Z tego też powodu, 7 marca 2018 r. odbył się wykład dr Cezarego Walczyka pracującego w Zakładzie Teorii Pola na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku dotyczący "Internetu rzeczy".  

Prelegent opowiadał o wykorzystaniu komputerów w edukacji, systemach automatyki domowej, układach elektronicznych i mikrokontrolerach oraz podstawowych umiejętnościach programowania. Wytłumaczył, w jaki sposób można zbudować własny serwer Internetu rzeczy. Omówił także Arduino, które umożliwia powiązanie i sterowanie urządzeniami elektronicznymi zainstalowanymi w domach.  Na zakończenie zaprosił chętnych do studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku.

Po wykładzie kilku uczniów zainteresowanych tym tematem zostało, aby zadać wykładowcy pytania, na które poszukują odpowiedzi. Organizatorkami spotkania były Elżbieta Cieszkowska i Agata Radzajewska. 

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas: 4ts1, 4tm1, 3t1, 3 ts3, 2t2 , 1tm2 i 1tm1.