Akcja honorowego oddawania krwi w szkole jak zwykle cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Do donacji zostało zakwalifikowanych 28 osób, które oddały łącznie 12,6 litra krwi. Dziewiętnastu uczniów oddało krew po raz pierwszy.

Honorowi krwiodawcy podzielili się także otrzymanymi słodyczami, które w ramach cyklicznej akcji ”Honorowi krwiodawcy pomoc mają we krwi” przekazaliśmy podopiecznym Placówki Opiekuńczo – Wychowawcza „Jedynka”.

Obie akcje, które nadzorowała opiekunka SK PCK Elżbieta Cieszkowska, odbyły się 27 września 2018 r.

Za bezcenny dar – lek i zrozumienie potrzeb innych – w imieniu obdarowanych - serdecznie dziękujemy!