Na początku grudnia mieliśmy okazję włączyć się w zbiórkę słodyczy i artykułów higieny osobistej pod hasłem "Mikołajki z Mechaniakiem". Co roku przekazujemy mikołajkowe prezenty dzieciom i młodzieży z wybranej białostockiej placówki. W tym roku dwa pudła powędrowały do podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr Ireny Białówny.

Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły oraz wychowankom i kadrze internatu, którzy przekazali dary.

Akcję zorganizowały Monika Kruszelnicka i Ewa Zyskowska.