30 listopada 2018 r. w ramach współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku odbyło się spotkanie uczniów z panią dr hab. Anną Nosek, pracownikiem naukowym Instytutu Filologii Polskiej UwB. Uczestniczyli w nim uczniowie dwóch klas: III tm1 z Ewą Szymańczuk i III tm2 z Joanną Czyżewską.

Spotkanie w przeważającej części miało formę wykładu i zatytułowane było: „Baśń o duszy. Olbrzym samolub Oscara Wilde`a.

Pani dr Anna Nosek przedstawiła krótko sylwetkę autora i okoliczności powstawania jego baśni i bajek. Po głośnym przeczytaniu „Olbrzyma samoluba” przez dwóch uczniów prowadząca dokonała interesującej interpretacji tekstu, zwracając uwagę na występujące w nim alegorie oraz liczne aluzje biblijne. Baśń zestawiła z innymi, w których odnalazła wątki chrześcijańskie.

Wystąpieniu pani dr Anny Nosek towarzyszyła prezentacja multimedialna zawierająca najpiękniejsze ilustracje do interpretowanego tekstu. Na zakończenie spotkania wybrane osoby otrzymały prezenty – książki dla młodszego rodzeństwa.

Spotkanie zorganizowała Joanna Czyżewska.