21 lutego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbyła się XV edycja konferencji: "Kształcenie zawodowe – egzamin zewnętrzny – rynek pracy" pt. " Współpraca edukacji i biznesu – dwa spojrzenia" . Uczestniczyli w niej uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych, przedstawiciele władz samorządowych oraz środowiska regionalnych pracodawców. W czasie jej trwania uczniowie z najwyższą: oceną z zachowania oraz średnią ocen - za miniony rok szkolny, otrzymali z rąk pana Prezydenta pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Z naszej szkoły byli to: Grzegorz Cichoński z klasy 4 tm2 oraz Adrian Kowalczuk z klasy 3 mem.

Uczniowie mieli możliwość rozmowy z przedstawicielami pracodawców następujących firm: UNIBEP, CORAL, TOP AUTO, DPD Polska, INFINITY GROUP, Stadionu Miejskiego w Białmstoku. Po zakończonej konferencji była okazja do zapoznania się z ofertą Wydziału Elektrycznego podczas zwiedzania pracowni laboratoryjnych.