Patryk Putkowski i Mateusz Śliwowski zdobyli wyróżnienie (było tylko jedno) w I KONKURSIE WIEDZY O INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ zorganizowanego w ramach XX MIĘDZYNARODOWEJ STUDENCKIEJ SESJI NAUKOWEJ "MATERIAŁY I TECHNOLOGIE XXI WIEKU".
Nasi uczniowie dostali się do finału tego konkursu i wygłosili referat z badań własnych na temat "ANALIZA USZKODZEŃ ZAWORÓW WYDECHOWYCH SILNIKA SPALINOWEGO ZASILANEGO LPG".  Ich praca została opublikowana w skrypcie konferencyjnym. Tylko zdać maturę i Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgi Politechniki Śląskiej przyjmie naszych uczniów bez punktacji.
Opiekunem pracy uczniów był dr inż. Krzysztof Garbala. W skład Komitetu naukowego konkursu, którzy oceniali naszych uczniów, weszli:
dr hab. inż. Kinga Rodak - prodziekan ds. nauki,
dr hab. inż. Dariusz Kuc - dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej,
dr inż. Hanna Myalska,
mgr inż. Agata Brzezińska,
mgr inż. Katarzyna Łyczkowska.
Gratulujemy!