Od dzisiaj przy szkolnej auli można oglądać prace uczniów wykonanych w programie Solid Edge. Inspiracją do ich wykonania były obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Większość prac przedstawia pojazdy związane z historią Polski. Uczniowie pracując na zajęciach pozalekcyjnych lub w domach wybrali temat swojej pracy, wyszukali dokumentację niezbędną do stworzenia modelu oraz wykonali prezentowane prace.

Wyróżnieni uczniowie:

I miejsce:

Bolesław Kazberuk kl. II tm2

II miejsce

Michał Bołtruszko kl. II tm2

Jakub Horosz kl. II tm2

III miejsce

Przemysław Solniczek kl. II tm1

Michał Sadowski kl. II tm1

Zapraszamy klasy wraz z wychowawcami do ziwedzania wystawy.

Modele powstały pod opieką Małgorzaty Kiebały, Leszka Szczesiula i Szymona Surmacewicza.

Zajęcia pozalekcyjne z Solid Egde odbywają się w każdy wtorek w sali nr 48. Opiekunem koła jest Leszek Szczesiul.