„…Bo dla Polski słowo Sybir,

Z perspektywy historycznej,

To pojęcie znacznie szersze

Od nazwy geograficznej…

Marian Jonkajtis

Uczniowie klas czwartych naszej szkoły 14 stycznia 2019r. wzięli udział w niezwykłej lekcji historii prowadzonej przez białostockich Sybiraków. Naszymi gośćmi były panie: Heronima Dzierma, Janina Rutkowska, Jolanta Hryniewicka oraz pan Tadeusz Chwieć - prezes Związku Sybiraków w Białymstoku.

Relacje bezpośrednich uczestników zesłania to nie tylko fakty, ale i tragiczna historia każdej rodziny. Młodzież z zaciekawieniem słuchała relacji gości od początku ich wywózki do szczęśliwego powrotu. Były też emocje i pytania uczniów.

Dziękujemy. 

Spotkania zorganizowała Wiesława Wawrzyńska.