W kwietniu uczniowie klas drugich mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach „Uzależnienie –jak go uniknąć?”. Zajęcia prowadziła p. Małgorzata Lopez specjalista terapii uzależnień z Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych „ETAP” (ul. Włókiennicza 7, Białystok) .

W ramach oddziaływań profilaktycznych uczniowie mieli możliwość nabycia wiedzy z zakresu przyczyn sięgania przez młodzież po środki psychoaktywne. Poznali mechanizmy, rodzaje i fazy uzależnienia, a co najważniejsze rozmawiali o skutkach zażywania środków psychoaktywnych. Dodatkowo nasi uczniowie doskonalili umiejętności komunikacyjne np. wyrażanie własnego zdania w grupie rówieśniczej. Uczyli się współpracy i współdziałania. Zapoznali się z placówkami oferującymi pomoc.