14 grudnia 2018 r. udaliśmy się (grupa uczniów klasy 1em z opiekunem Zdzisławem Panasewiczem) z wizytą do Białostockiego Aresztu Śledczego przy ulicy Kopernika. Miało to związek z obchodami rocznicy wprowadzenia stanu wojennego połączonymi z upamiętnieniem odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. W wydarzeniu, w towarzystwie Wojewody Podlaskiego i przedstawicieli Kuratorium, udział wzięli też uczniowie innych szkół, w tym harcerze, a także byli działacze opozycji antykomunistycznej naszego miasta. W Izbie Pamięci złożone zostały kwiaty pod tablicami upamiętniającymi pomordowanych tu więźniów. Wizytujący odwiedzili też celę, w której wykonywano wyroki śmierci na polskich patriotach. Potem przeszliśmy do części „mieszkalnej” aresztu. Tam uczniowie mieli okazję zapoznać się z warunkami lokalowymi placówki, które najwyraźniej do gustu im nie przypadły.
Po opuszczeniu aresztu udaliśmy się na cmentarz Wojskowy, następnie pod pomnik Zbrodni Katyńskiej i pomnik Danuty Siedzikówny „Inki” - sanitariuszki V Wileńskiej Brygady AK straconej przez komunistów w 1946 r.
Stamtąd przeszliśmy do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie od godz. 11.00 uczestniczyliśmy w akademii związanej z rocznicami: odzyskania niepodległości przez Polskę oraz wprowadzenia stanu wojennego. W tej części programu uczestniczyły też dwie inne klasy naszej szkoły z opiekunami: Agnieszką Obolewicz i Wiesławem Wojtachem.