Celem ustanowienia 21 lutego Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego była pomoc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem "Dbajmy o swój najpiękniejszy na świecie język ojczysty".

W Mechaniaku na różnorodne sposoby przypomniano o wartości i pięknie naszego języka narodowego. Zorganizowano konkursy, quizy z wykorzystaniem platformy Kahoot, w bibliotece pojawiły się wystawy i gazetki. Odbyły się również zajęcia z edukacji medialno-czytelniczej i pogadanki w czytelni, a dwie klasy trzecie udały się na spektakl na motywach opowiadań Brunona Schulza.

Działania przygotowały polonistki i nauczyciele bibliotekarze.